Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

Informacja o naborze Partnera do projektu na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

2016-10-28


Informacja o naborze Partnera do projektu na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Osi Priorytetowej 10 Energia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs obejmuje typy projektów:

1. budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

a. słońce do 2 MWe,

b. biomasę do 5 MWt,

c. biogaz do 1 MWe,

d. geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.

2. przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe,

3. budowę lub przebudowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

4. rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Przy kwalifikowaniu wydatków należy uwzględniać również postanowienia opisane w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP 2014-2020 stanowiących załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP.

Zakres interwencji, limity i ograniczenia w realizacji projektów, preferencje oraz inne wymagania dla Poddziałania 10.3.1 określone zostały w pozostałych punktach opisu Poddziałania zamieszczonego w SZOOP RPO WP.

Rekomenduje się, by projekty ubiegające się o dofinansowanie zostały zakończone do końca III kwartału 2018 roku.

Instytucja Zarządzająca RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 121 841 798 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych będzie liderem projektu. Zajmie się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, obsługa projektu oraz rozliczeniem.

Partnerami projektu mogą być podmioty z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Weryfikacja partnerów następuje poprzez wyrażenie woli przystąpienia do realizacji projektu, w tym celu należy kontaktować się ze wskazaną osobą, wyznaczoną przez Instytut do koordynowania prac nad wnioskiem.

Wymagania wobec partnerów:

a) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;

b) zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;

c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze , którego dotyczy projekt partnerski);

d) deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Jednocześnie Instytut przypomina, iż:

a) wnioskodawca i partner nie mogą otrzymać dofinansowania tych samych wydatków w ramach projektu z innych środków publicznych;

b) nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt, którego wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;

c) nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2016 r.

Podmioty zainteresowane mogą kontaktować się z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa, tel. 22 258 21 665, fax 22 203 49 88,
adres strony internetowej: www.instytut.info.pl.

 

 


Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Sierpień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów
Informacja Turystyczna
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie
Krwiodawstwo
pomoc prawna
Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza
Bytowskie Centrum Kultury
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.