Poniedziałek, 25 października 2021 r. Imieniny obchodzą: Ingi, Darii, Sambora

Strategia gminy do 2014

1. Wstęp

Gmina Bytów jest jedną z bardziej wyróżniających się inicjatywą i szczególnymi osiągnięciami gmin w Polsce. Sprawiła to między innymi konsekwentna realizacja misji, celów strategicznych oraz zadań określonych w „Raporcie z sesji strategicznych rozwoju Miasta i Gminy Bytów" opracowanego w 1998 roku. Program ten do chwili obecnej został już w znacznej części zrealizowany.więcej


2. Charakterystyka gminy Bytów

Gmina Bytów położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego, na skrzyżowaniu szlaków kołowych: Gdańsk – Bytów – Szczecinek – Piła - Poznań oraz Słupsk – Bytów – Chojnice - Warszawa (z Bytowa do Kościerzyny jest 35 km, do Kartuz 57 km, do Słupska 54 km, do Lęborka 55 km, do Gdańska 100 km), wśród lasów i czystych jezior.więcej


3. Demografia

Ogólna charakterystyka procesów demograficznych w gminie. Ludność gminy na tle powiatu, województwa, kraju.więcej


4. Infrastruktura techniczna

Gmina Bytów leży na przecięciu dróg wojewódzkich i posiada dobre połączenia lokalne z podstawowym układem transportowym kraju. W układzie tym znajdują się drogi wojewódzkie, powiatowe i inne miejscowe, szlaki kolejowe i drogi wodne.więcej


5. Infrastruktura społeczna

Na terenie miasta Bytów funkcjonują następujące jednostki oświatowe: osiem publicznych szkół podstawowych i jedna filia, w tym dwie szkoły podstawowe wygasające, dwa gimnazja, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoły średnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Zespół Szkół Zawodowych, Niepubliczne Zaoczne Policealne Studium Zawodowe, Prywatny Ośrodek Nauki, Centrum Edukacji Komputerowej i Biurowej przy ZSE-R, Ośrodek doskonalenia Zawodowego.więcej


6. Ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska

Gmina Bytów leży w zachodniej części Województwa Pomorskiego, geograficznie jest to obszar Pojezierza Bytowskiego, który leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupii” – 3.950 ha. Najcenniejszym bogactwem naturalnym gminy Bytów jest dobrze zachowana przyroda, która charakteryzuje się dużą różnorodnością  gatunkową w tym zwłaszcza rzadkich i zagrożonych wygaśnięciem.więcej


7. Gospodarka i rynek pracy

W mieście prężnie rozwija się przedsiębiorczość. Funkcjonuje tu ponad 1400 firm działających w sektorach drobnej wytwórczości, handlu i usług. Dają one zatrudnienie dużej liczbie osób w mieście. Funkcjonują tu firmy i zakłady, które dysponują nowoczesna technologia i spełniają wymogi europejskie.więcej


8. Rolnictwo

Cechy agroklimatu korzystne i średniokorzystne dla rozwoju rolnictwa: długa i ciepła jesień oraz chłodniejsze lato sprzyjają plonowaniu roślin trawiastych,, motylkowych, krzyżowych, krzewów jagodowych oraz wydłużona jesień i łagodna zima oraz opóźniona i chłodna wiosna wymuszają uprawę roślin ozimych.więcej


9. Turystyka i rekreacja

Zachowane dziedzictwo kulturowe, bogata historia, unikatowe stanowiska archeologiczne, dobre położenie i skomunikowanie oraz wybitne walory krajoznawcze z zachowanymi naturalnymi krajobrazami, znaczny odsetek lasów i wód powierzchniowych stanowią dobre warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i lecznictwa klimatycznego oraz rekreacji. Wybitne walory przyrodnicze i kulturowe wyznaczają temu obszarowi , jako jedną z podstawowych funkcji – turystykę.więcej


10. Dochody i wydatki budżetu gminy

Wielkość dochodów osób fizycznych jest jednym z grupy wskaźników charakteryzujących poziom zamożności społeczeństwa.więcej


11. Główne problemy gminy i analiza SWOT

Najważniejszym atutem Gminy Bytów wydają się być walory przyrodniczo-krajobrazowe wsparte dobrą infrastrukturą oraz aktywnym i zintegrowanym społeczeństwem. Dodatkowo na terenie gminy znajduje się znaczna ilość wolnych terenów inwestycyjnych dających możliwość ściągnięcia w krótkim czasie nowych inwestorów generujących nowe tak tu potrzebne miejsca pracy.więcej


12. Wizja rozwoju gminy

Istniejący potencjał rozwojowy Gminy Bytów oraz przemiany, które zachodzą w jej otoczeniu uzasadniają przyjęcie tezy, że przyszły charakter Gminy będzie cechował szybki rozwój turystyki z uwzględnieniem agroturystyki a także rozwój sektora MSP generujący nowe miejsca pracy oraz pomnażający dochody gminy.więcej


13. Uwarunkowania i cele rozwoju

W oparciu o wnioski wypracowane przez zespoły na seminarium można sformułować obecne i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju Gminy, które wymagają koncentracji działań rozwojowych w następujących obszarach:więcej


14. Misja Gminy

Dotychczasowa misja gminy Bytów brzmiała: Lider przedsiębiorczości – atrakcyjne dla zamieszkania, inwestycji i wypoczynku centrum administracyjno -gospodarcze Pojezierza Kaszubskiego, o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych, z tradycjami wielu kultur.więcej


15. Mierniki, wskaźniki monitoringu strategii rozwoju Gminy

W celu ułatwienia nadzoru i kontroli nad realizacją strategii rozwoju Miasta i Gminy Bytów proponujemy dla każdego celu strategicznego wprowadzenie zestawu kilku obiektywnych mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii rozwoju.więcej


16. Rekomendacje Bałtyckiego Instytutu Gmin

Analiza strategiczna istniejącego potencjału oraz sytuacji zewnętrznej Miasta i Gminy Bytów wskazuje jednoznacznie na konieczność reorientacji jej charakteru z rolniczo – produkcyjnego na uwzględniający w większym stopniu rozwój turystyki na terenie Gminy oraz utrzymania dynamiki funkcji związanych z rozwojem przedsiębiorczości.więcej


17. Lista programów operacyjnych – harmonogram prac

Cele startegiczne: Rozwój turystyki wraz z promocją walorów gminy, Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu i przyciąganie inwestorów zewnętrznych, restrukturyzacja i przygotowanie rolnictwa do integracji z Unią Europejską, poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz osiągnięcie zadawalającego stanu infrastruktury technicznej.więcej


18. Wyniki prac podczas seminarium

Liczba ludności – miasto 20.000 mieszkańców + wieś 5.000 mieszkańców, więcej ludzi starszych.
Stan środowiska -poprawa stanu powietrza, wód, zagrożenia dla gleb w związku z intensyfikacją produkcji rolnej, zagrożenia dla krajobrazu (elektrownie wiatrowe, maszty, zabudowa).
Stan rolnictwa - mała liczba gospodarstw rolnych (50) specjalistycznych o dużej powierzchni i intensywności produkcji rolnej.więcej


19. Załączniki

Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wizje i Strategie Wokół Bałtyku (VASAB 2010), Działania Rządu RP na rzecz rozwoju regionalnego, Strategia Województw Polski Północnejwięcej


 


Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Październik 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza
Bytowskie Centrum Kultury
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Powiat Bytowski
Partnerstwo Dorzecze Słupi
Odkryj Pomorze
Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.