Sobota, 18 września 2021 r. Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

Kilka słów o rewitalizacji

Kilka słów o rewitalizacjiRewitalizacja jest kompleksowym zaplanowanym procesem przemian społecznych, przestrzennych i gospodarczych, realizowany na obszarze dotkniętym zjawiskami kryzysowymi. Proces ten finalnie prowadzi do przywrócenie atrakcyjności tego obszaru dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracujących lub odwiedzających, z korzyścią dla całej społeczności miasta.

Rewitalizacja rozumiana jako kompleksowy i skoordynowany proces przemian zachodzących na obszarach zdegradowanych miasta jest istotnym elementem jego polityki, której wyrazem jest programowanie operacyjne wyrażone zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Kompleksowa rewitalizacja obszarów miast, wymagających wsparcia, stanowi jeden z głównych zakresów interwencji dedykowanej ośrodkom miejskim. Realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez formułę projektu zintegrowanego, umożliwiającą łączenie komplementarnych przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych osi priorytetowych.

Należy jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że pojęcie rewitalizacja, a precyzyjniej – działania rewitalizacyjne – dalece odbiegają od potocznego dotychczasowego rozumienia tego pojęcia.

W wytycznych, które obligują nas do ich uwzględnienia, we wnioskach aplikacyjnych, jak i w nowej ustawie o rewitalizacji, bardzo mocno akcentuje się tzw. partycypacje społeczną w całym procesie działań rewitalizacyjnych.

W celu lepszego zdiagnozowania bieżącej sytuacji gminy oraz skonkretyzowania potrzeb rozwojowych, teren gminy Bytów podzielono na obszary problemowe, których identyfikacja dokonana została w drodze konsultacji z pracownikami UM, w oparciu o zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyodrębniono główne obszary problemowe, które obok diagnozy stanu społeczno – gospodarczego, stanowiły punkt wyjścia do zidentyfikowanych celów strategicznych.

Kolejnym krokiem była analiza obszarów problemowych, w ramach której dokonano charakterystyki tych obszarów, wyznaczono ich silne i słabe strony oraz określono główne potrzeby rozwojowe.

Rewitalizacja dotyczyć będzie wyodrębnionych obszarów miasta Bytowa, które w wyniku przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych utraciły częściowo swoje pierwotne funkcje i przeznaczenie. Dlatego Program Rewitalizacji należy traktować jako kompleksowy program działań obejmujących m.in. modernizację zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzację zabytków, w powiązaniu z wprowadzeniem zmian gospodarczych i społecznych na danym obszarze.

Przeprowadzona analiza wskaźników wskazała na obszary miasta, które najbardziej narażone są na degradację w ujęciu społecznym, gospodarczym i przestrzennym, tj.:
  • obszar „Miła”,
  • obszar „Boruja”,
  • obszar „Śródmiejski”.
Zgodnie z Uchwałą nr 1325/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia listy obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęto obszar „Miła”. Jego granice wyznaczają następujące ulice: Gdańska, Sychty, Domańskiego, Sikorskiego i Mierosławskiego.

Ze względu na zidentyfikowane problemy na obszarze „Miła” oraz ich bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania całego miasta wskazana jest pilna interwencja.

Szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne powinny objąć m.in. poszerzenie oferty usług społecznych, rozbudowę infrastruktury instytucji społecznych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Podsumowując, należy wyraźnie zaznaczyć, iż objęcie działaniami rewitalizacyjnymi obszaru „Miła” pozwoli na przywrócenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracujących - z korzyścią dla całej społeczności miasta Bytowa.
Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Wrzesień 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Partnerstwo Dorzecze Słupi
Odkryj Pomorze
Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów
Informacja Turystyczna
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie
Krwiodawstwo
pomoc prawna
Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.