Poniedziałek, 25 października 2021 r. Imieniny obchodzą: Ingi, Darii, Sambora

2. Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy – szczególne świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, posiadających tytuł prawny do lokalu,
w celu umożliwienia im zapłaty czynszu na pokrycie wydatków za zajmowany lokal.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać:

-        najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,

-        osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

-        osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,

-        inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

-        osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

-        175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.544,48 zł

-        125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.103,20 zł.

Najniższa emerytura zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. wynosi 882,56 zł. Kwota najniższej emerytury, a co za tym idzie wysokość dochodu brutto na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ulega zmianie od pierwszego marca każdego roku przy waloryzacji rent i emerytur.

 

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się sumując dochody wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochody podaje się łącznie z podatkiem i składką zdrowotną, za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

-        świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

-        dodatków dla sierot zupełnych,

-        jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

-        dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

-        pomocy w zakresie dożywiania,

-        zasiłków pielęgnacyjnych,

-        zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

-        jednorazowych   świadczeń   pieniężnych i    świadczeń   w   naturze z pomocy społecznej,

-        dodatku mieszkaniowego,

-        oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych.


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

-        35 m2 - dla 1 osoby,

-        40 m2 - dla 2 osób,

-        45 m2 - dla 3 osób,

-        55 m2 - dla 4 osób,

-        65 m2 - dla 5 osób,

-        70 m2 - dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

-        30 % albo

-        50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Wówczas wymagane jest orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę budynku) można złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15 w pokoju Nr 110 lub w sekretariacie Urzędu w pokoju Nr 201.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenia o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  2. tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  3. kserokopię faktury za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w sieciową instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu),
  4. właściciele domów jednorodzinnych dodatkowo do wniosku dołączają: aktualne rachunki za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokument  potwierdzający własność domu oraz oświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym budynku.

Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Październik 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

pomoc prawna
Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza
Bytowskie Centrum Kultury
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
Powiat Bytowski
Partnerstwo Dorzecze Słupi
Odkryj Pomorze
Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.