Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

Osiągnięcia i wyróżnienia

2015

- W dniu 2 października 2015 r. o godzinie 18.00 w Osadzie Wędrowca w Mechelinkach odbyła się gala wręczenia tytułu Letniej Stolicy Kaszub 2015. Portal Puls Kaszub - red. naczelny Andrzej Schmulta oraz Piękne Kaszuby - red. naczelny Robert Borkowski zorganizowały plebiscyt na wybór Letniej Stolicy Kaszub 2015. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Poseł na Sejm Dorota Arciszewska oraz Poseł na Sejm Janusz Śniadek. internauci zdecydowali, że tegoroczną Letnią Stolica Kaszub 2015 zostanie Bytów. Podczas gali nasze miasto reprezentował wiceburmistrz Jacek Czapiewski oraz Radna Maria Kułakowska, jako członek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. Oboje otrzymali wyróżnienie w postaci dyplomu i medalu za krzewienie kultury pomorsko-kaszubskiej w Bytowie. Wyróżnienie otrzymali z rąk posłanki Doroty Arciszewskiej- Mielewczyk. Tytuł Letniej Stolicy Kaszub 2015 wręczyła Marszałek Hanna Zych-Cisoń wraz z zastępcą wójta Gminy Szemud Joanną Panek. W imieniu Burmistrza Bytowa, dyplom oraz statuetkę odebrali wiceburmistrz - Jacek Czapiewski oraz Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji - Mariola Wejman.

- W dniu 22 września br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się konferencja Gmina Ekoinnowacji.  Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu Gmina Ekoinnowacji. Gmina Bytów w ramach niniejszego  konkursu została uhonorowana statuetką, jako laureat konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Wyróżnienie na ręce burmistrza Bytowa - Ryszarda Sylki oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytowie - Jana Tredera wręczyła profesor Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP.

Gmina Bytów została nagrodzona w szczególności za montaż kolektorów słonecznych na budynkach oświatowych i prywatnych, rozwój infrastruktury turystycznej ułatwiającej zrównoważony dostęp turystów do zasobów przyrodniczych oraz prowadzenie lokalnych działań ekologiczno-edukacyjnych.

2014

- W okresie od 14.10.2014 do 6.11.2014 r. na stronie turniejmiast.zumi.pl trwało głosowanie na ulubione miasto w Polsce. Bytów początkowo utrzymywał się w nagradzanej pierwszej trójce, jednak pod koniec otarł się o podium zajmując ostatecznie czwarte miejsce w plebiscycie Turniej Miast 2014. Informacja o plebiscycie widniała na stronie urzędu miejskiego, utworzono także wydarzenie na facebooku. Łącznie oddano 4858 ważnych głosów na miasto Bytów, co stanowi 28,46% populacji miasta.

- Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych wyłoniły laureatów w konkursie Nagrody Bursztynowego Katamaranu w kategorii: Organizacje Pozarządowe - za najlepszą partnerską współpracę w 2014 roku. Nagrodzona została Gmina Bytów. Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych.

11 grudnia 2014 r. odbyła się Gala z okazji XX edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2012

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa SGH objęło gminę Bytów projektem badawczym pod nazwą Zmiany na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. O uwzględnieniu gminy w próbie badawczej zadecydował fakt, iż w latach 2002-2007 poprawie uległa ocena jej atrakcyjności inwestycyjnej w rankingu przygotowywanym w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedmiotem badania była jakość obsługi inwestorów w gminach. Ocenie poddano obsługę elektroniczną oraz osobistą (metoda tajemniczego klienta). Przeprowadzono również audyt stron internetowych.

Gmina Bytów została wyróżniona z uwagi na wysoką jakość obsługi potencjalnych przedsiębiorców, co zaowocowało przyznaniem jej tytułu Gmina na Piątkę.

2011

Gmina Bytów otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2011,  za realizację przedsięwzięcia "Przebudowa i remont dróg lokalnych w Bytowie w 2010 r. - ul. Ogrodowa, Stobnicka, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Dworcowa i Drzymały".
Zgodnie  z werdyktem Komisji Konkursowej Miastu i Gminie Bytów przyznano wyróżnienie I stopnia.

2006

Gmina Bytów otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2006, za zagospodarowanie Placu Garncarskiego w Bytowie, który decyzją Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21 czerwca 2006 roku , przyjął nazwę Plac Św. Katarzyny.

Do konkursu można było zgłaszać przedsięwzięcia, które polegały na rewaloryzacji, bądź stworzeniu nowych przestrzeni, m.in. tereny spacerowe, ogólnodostępne place, parki, plaże itp. Musiały być one zrealizowane pomiędzy 01 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2005 roku.

Do udziału w konkursie z całego Pomorza zgłoszonych zostało kilkadziesiąt kandydatur. Plac Garncarski znalazł się w grupie trzech wyróżnionych.

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2006 ma na celu promocję dobrych wzorców zagospodarowania przestrzeni publicznej, a także uhonorowanie gmin, na terenie których stworzono wysokiej jakości miejsca wspólne.

2004

Gmina Bytów została prestiżowym złotym laureatem Nagrody Zielonego Jabłuszka za 2003 rok, uczestnicząc w międzynarodowym konkursie "The International Green Apple Environment Awards 2003" za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w sektorze: zarządzania odpadami (Wastes management), ochrony wód (Water), ochrony powietrza (Air protection), ochrony ekosystemów przyrodniczych (nature protection).

Nazwa zgłoszonego przedsięwzięcia "Inicjatywy i działania proekologiczne na terenie gminy Bytów".

Organizatorem konkursu jest międzynarodowa organizacja proekologiczna The Green Apple Awards. z siedzibą w Anglii. Zwycięstwo Gminy Bytów w tak prestiżowym konkursie może przyczynić się do jej szerokiej promocji poza granicami naszego kraju oraz promocji działań na rzecz ochrony środowiska.

2003

Udział w I Edycji Wielkiego Konkursu pt. "Nasza Gmina w Europie" organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs miał na celu propagowanie nowoczesnych, efektywnych i systemowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w szerokim zakresie działań proekologicznych. Z tego tytułu gmina Bytów została laureatem konkursu uhonorowanym za całokształt działań w dziedzinie gospodarki odpadami. Wysokość nagrody wyniosła 200 tys. zł. przeznaczona zostanie na działania związane z ochroną środowiska.

***

Gmina Bytów wzięła udział w V Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Prezydenta RP. Zgłoszenie konkursowe obejmowało całokształt działań w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególny uwzględnieniem programu gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego. Gmina została laureatem w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku". Certyfikat wręczony został na Gali Laureatów V Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

2002

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego. Nagrodą w kwocie 5000 zł uhonorowano realizowany przez gminę projekt "Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk kotłowych w gminie Bytów", dotyczący ochrony i restytucji ginących gatunków roślin (lobelii jeziornej i poryblinu jeziornego) oraz zagrożonych ekosystemów jezior lobeliowych.

***

Wyróżnienie w I Edycji Konkursu "Bezpieczna Gmina" - 2002 za działania podejmowane w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i ich mienia. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2001

7 grudnia 2001 r. Burmistrz Jerzy Barzowski odebrał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie z rąk Ministra Stanisława Żelichowskiego prestiżową nagrodę w postaci dyplomu i statuetki oraz prawa używania Tytułu "Lider Polskiej Ekologii 2002". Nagroda udzielona została za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Celem konkursu jest promocja najbardziej przyjaznych środowisku i efektywnych działań na rzecz jego ochrony. Na V edycję Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" wpłynęło 121 zgłoszeń. Po raz pierwszy w tej edycji przyjęto aplikacje w kategorii gmina/związek gmin. Gmina Bytów zgłosiła wniosek pn. "Inicjatywy i działania proekologiczne na terenie gminy Bytów w latach 1998-2000".

2000

Wyróżnienie wśród jednostek woj. pomorskiego w programie pn. "II edycji konkursu o Szklaną Statuetkę" Przeglądu Komunalnego - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 5.000 zł.

***

Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Ekologicznego pn. "Gmina przyjazna środowisku". Organizatorem konkursu z upoważnienia Stowarzyszenia "Europa Nasz Dom" było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Instytut Analiz Środowiska. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

***

Konkurs pn. "Innowacje w miastach - Miasto 2000". Inicjatorem oraz głównym organizatorem konkursu był Związek Miast Polskich. Do konkursu zostały zgłoszone trzy projekty, które w sposób innowacyjny rozwiązują potrzeby i problemy społeczności gminy Bytów, a także dają możliwość twórczego zastosowania ich w innych miejscowościach. Ostatecznie do finału zakwalifikowano projekt pn. "Program gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego - etap I". Wręczenia wyróżnienia w postaci pięknej statuetki oraz dyplomu, dokonano na odbywających się w Poznaniu Targach "Investcity"

***

I Edycja konkursu pn. "Piękne miejsca". Organizatorem konkursu był Związek Miast Polskich. Celem konkursu było wyłonienie najpiękniej zagospodarowanego miejsca w mieście. Za zagospodarowanie Kompleksu Zamkowego w Bytowie, gmina otrzymała wyróżnienie. Wręczenie prestiżowej nagrody odbyło się podczas Targów "Investcity" w Poznaniu.

1990

Nagroda w konkursie pn. "III edycja konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich" - organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 r. Przyznano nagrodę w wysokości 400.000 zł., która w całości została przeznaczona na realizację programu gospodarki odpadami.

***
Wyszukaj w serwisie
Rodzina 500+
Kalendarz imprez

Styczeń 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Czyste Powietrze Pomorza 2016

Oferty inwestycyjne

Partnerstwo Dorzecze Słupi
Odkryj Pomorze
Biblioteka Miejska
pomorskie
WKU
Urząd Skarbowy Bytów
Informacja Turystyczna
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie
Krwiodawstwo
pomoc prawna
Facebook bytowski
Gry kaszubskie
Wrota Pomorza

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.