2016-08-18

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Bytowa zawiadamia, że w lipcu bieżącego roku weszła w życie nowa uchwała Nr XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.więcej

2016-07-19

Prace obserwacyjno - pomiarowe w lasach

W lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 odbędą się prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.więcej


2016-05-18

Zmiana lokalizacji kadry pracowników interwencyjnych

Kadry pracowników interwencyjnych zostały przeniesione z budynku przy ul. Miłej 26a w Bytowie do budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15 pok. 110.więcej


2016-04-20

Komunikat dotyczący dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok. Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.więcej


2016-03-21

OBYWATEL.GOV.PL

Zachęcamy obywateli do korzystania ze strony www.obywatel.gov.pl oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.więcej


2016-03-15

Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, informuje o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików i świń na terytorium RP oraz zagrożeniu rozprzestrzeniania się ASF w Polsce poprzez zakażoną żywność z terenu Federacji Rosyjskiej.więcej


2016-03-09

Informacja o zmianie w zakresie zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej

Urząd Miejski w Bytowie informuje, iż w związku ze zmianą od 01.01.2016 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) w zakresie zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką zapłatą. więcej


2016-03-03

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Południowa obwodnica Bytowa

Burmistrz Bytowa informuje, że w dniu 24 lutego 2016 roku Rada Miejska w Bytowie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Południowa obwodnica Bytowa” dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych nr: 102, 104 i 105 w Bytowie oraz w obrębie Udorpie. Tym samym utraciła moc uchwała Nr XXXIII/279/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 11 września 2013 r.więcej